Vikingekongernes Vejle?

Vikingekongernes Vejle?

Story Group

Vikingetiden gemmer sig måske under gågaden i Vejle
Oven på de seneste fund og udgravninger i Jelling og Erritsø, der rykker ved vores hidtidige formodninger om den danske kongemagt i vikingetiden i trekantsområdet, er det naturligt at spørge sig selv om Vejle også spillede en rolle dengang. Svarene skal findes i mulden under brosten og butikker i gågaden.

Af: Mads Ravn, forskningschef på VejleMuseerne.

I Vejle er den industrielle udvikling de sidste par hundrede år gået hurtigt. Derfor er mange huse i løbet af 1900-tallet forsvundet på et tidspunkt, hvor man endnu ikke værdsatte gamle bygninger. Det kan man ærgre sig over, da de kunne have skabt en nutidig bymidte med stærke bånd til vores historie, samt et miljø, der kunne have tiltrukket flere turister. Faktisk findes der ingen gamle huse fra middelalderen i Vejle. Turister, der vil se på gamle, eksotiske huse tager nok snarere til Ebeltoft eller Ribe eller flyver til Amsterdam. Det bare den Smidtske gård fra 1799, der i dag ligner noget, som kunne trække krydstogtskibe til Vejle. Nu sejler de til Aarhus. Det skyldes dog ikke kun de gamle huse der, men nok også byens store satsning på kultur.

Men hvis man ser godt efter, udviklede der sig mellem Vejle og Grejs å fra 1100- og 1200-tallet en lille handelsplads. Vadestedet ved Sønderå kaldtes Vejle. Vejle betyder faktisk vadested. Vadestedet lå perfekt på vejen ad den østjyske færdselsåre fra Kolding mod Horsens og Aarhus. Den sandede forhøjning er i dag byens centrum, og den gamle syd-nord-gående vej er stadig byens hovedstrøg fra Sønderbro over Vejle å i syd (der her kaldes Sønderå) ad Søndergade og Torvegade til Nørregade. Altså den gade, der i folkemunde kaldes Strøget.

Den tidlige bebyggelse har hovedsagelig ligget på nordsiden af det gamle vadested (nu Sønderbro) ved Cafe Vivaldi. Her var der samtidig en anløbsplads for skibe, der kom ind fra fjorden, og dette sted forblev byens beskedne havn helt frem til 1827. Men blev havnen brugt allerede i vikingetiden, mens Erritsø og Jelling var Danmarks magtcentrum? Var Vejle Harald Blåtands udskibningshavn?

Det kan byens ældste hus, der i 1992 blev fundet på Kirketorvet 21 mellem Sønderbro og Sct. Nicolai kirke give et bud på. Huset er fra 1000- eller 1100-tallet, altså lige efter vikingetiden, der jo slutter i 1050. Der er fundet keramik fra 1000- og 1100-tallet, deriblandt også hvæssesten af norsk skifer og fragmenter af møllesten af granatglimmerskifer. Begge typer fund kan faktisk dateres til sen vikingetid, altså kun omkring 100 år efter Harald Blåtand byggede Jellings palisader i 965. Huset var 10 meter langt med let buede vægge. Huset ligger inden for den kendte matrikelgrænse. Således kan man med stor sandsynlighed påstå, at de nuværendes huses matrikelgrænser i Vejle går næsten 1000 år tilbage.

Om byen kan føres helt tilbage til vikingetiden, og om den var kong Harald Blåtands udskibningshavn, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt. Dertil er der de sidste 200 år forsvundet for meget af byen. Vi må håbe, at der en dag bliver mulighed for at få denne ide bekræftet, når der skal renoveres en kælder et sted i byen mellem Sønderå og Sct. Nikolai kirke. Det ville ændre Vejles og Danmarks historie markant. Men foreløbigt er svaret altså nej. Vejle var ikke vikingekongernes eller Harald Blåtands udskibningshavn. Så indtil der kommer flere fund, dateres det ældste Vejle til mellem 1000- og 1100-tallet, og vi må vente med at skrive Danmarkshistorien om.

En udgave af denne artikel er trykt i Lokalavisen 10.05.17.

Foto: Wikimedia under Creative Commons licens

Administration
Spinderigade 11E
7100 Vejle
EAN nr. 5798006362332
CVR nr. 29189900