Stort restaureringsprojekt i Tørskind

Stort restaureringsprojekt i Tørskind

Story Group

Tørskind grusgrav, Robert Jacobsen, Skrå i højden, Vejle Kunstmuseum, Vejlemuseerne
Hvad sker der, med de monumentale skulpturer i Tørskind Grusgrav? Har nogen stjålet skulpturen Skrå i højden? Hvorfor skulle Saturns hår til frisør?

Toptrimning af skulpturerne i Tørskind
Der sker STORE ting i Tørskind Grusgrav! Sammen med Konserveringscentret i Vejle har Vejle Kunstmuseum fået undersøgt de monumentale skulpturer grundigt. Vi er nu i gang med at sikre skulpturerne for eftertiden og kommende generationer. Der er eksperter på banen: Smede, konservatorer, BMS-kranførere, ingeniører og mange andre. Uden deres uvurderlige indsats kunne projektet ikke realiseres.

I løbet af de næste måneder vil gæster opleve støv, støj, store lastbiler stilladser og kraner i Tørskind Grusgrav. Der er nu lagt nye stammer på Saturns hår. skulpturen Skrå i højden er nænsomt løftet ned og fragtet til værksted, hvor den skal istandsættes. Tørskindmandens stolper skal udskiftes, derfor gemmer han sig bag stilladset. VejleMuseerne er glade for, at Tørskind Grusgrav hele vejen igennem får en toptrimmet ”make-over”, så den fortsat kan glæde mange lokale folk i hverdagen, såvel som tage imod internationale turister. Under arbejdet kan skulpturparken fortsat opleves langs gangstierne, men vi appellerer stærkt til fornuftig færden med respekt for maskineriet.

Det var Ib Grunnet og nu tidligere borgmester Jørgen Petersen, der sammen udviklede ideen til en skulpturpark i den forhenværende, industrielle grusgrav. Skulpturparken blev finansieret af private fonde og donationer. I 1991 blev skulpturparken indviet af H.M. Dronningen. Siden har parken været et velbesøgt sted. Nu har skulpturerne stået i vind og blæst i over 26 år – derfor trængte de til et alvorligt eftersyn og restaurering. Det er nu lykkedes med kommunens bevilling på 700.000 kr.

Kunstnerne og historien bag
Tørskind Grusgrav er skabt af kunstnerne Jean Clareboudt (1944-1997) og Robert Jacobsen (1912-1993), som boede i Tågelund ved Egtved i mange år. Begge er gået over i historien som internationalt anerkendte kunstnere af højt niveau. Deres kunstneriske kvalitet er for længst demonstreret på museer og i offentlige udsmykninger og parkanlæg verden rundt.

Der er næsten en generation i aldersforskel mellem de to kunstnere. Som ganske ung traf Jean Clareboudt Robert Jacobsen i Paris, omkring 1960. Deres sympati for hinanden blev til et livslangt venskab, trods meget forskellige kunstneriske karrierer: Jean Claerboudt som landskabskunstner over hele verden, fra Japan til USA, og Robert Jacobsen som moden kunstner, der var still going strong, men også på vej fra Paris til Tågelund i Egtved.

At lige netop Robert Jacobsen bosatte sig ved Egtved gav Ib Grunnet, fhv. beskæftigelseskonsulent i daværende Egtved Kommune, idéen til at omdanne Tørskind Grusgrav til en skulpturpark. Han og Egtveds daværende borgmester Jørgen Petersen præsenterede ideen for Robert Jacobsen, som var sidst i 70’erne på det tidspunkt. Da Robert Jacobsen ikke tidligere havde erfaring med store land-art projekter, foreslog han sin ven og kollega Jean Clareboudt som projektleder. Sammen skabte de en skulpturpark med ni delskulpturer: fem af Jean Clareboudt og fire af Robert Jacobsen

Landart
Nationalt og internationalt står landskabsskulpturen Tørskind Grusgrav stærkt kunstfagligt, fordi skulpturen som helhed er meget stramt komponeret visuelt over et stærkt og universelt koncept: Solens bevægelse over himlen, i samspil med menneskets kultur og naturens processer. Internationalt måler Tørskind Grusgrav i sin omdannelse af et industrielt område (grusgrav) til skulpturpark sig med waste-land projektet Turnaround/Surround i Danehy Park, Cambridge, MA, udført 1989 af den amerikanske kunstner Mierle Ladermann Ukeles. Landart stadig er aktuel hos samtidskunstnere, som på forskellig vis inddrager naturområder som materiale og del af deres kunstneriske udtryk. 

Du kan se fotos fra processen på Vejle Kunstmuseums Facebook-side.

Museum second column

Museum second column information

Robert Jacobsen – Jean Clareboudt Landskabsskulptur
Tørskindvej 98A
6040
Egtved

Tørskind Grusgrav

I en tidligere grusgrav i Tørskind ved Egtved ligger én af Danmarks få landskabsskulpturer. Ni monumentale delskulpturer - fire af Robert Jacobsen og fem af Jean Clareboudt - udgør det samlede værk. Skulpturen sætter os som små mennesker i spil, i den store natur og i dialog mellem himmel og jord. Som Robert Jacobsen selv udtrykte det, er naturen i Tørskind ”ikke for tøsedrenge”.

Læs mere om Landskabsskulpturen her.

Adresse:
Tørskindvej 98A
6040 Egtved

Åbningstider:
Åben hele døgnet, hele året.