Optagelse i stammen (6.-8. kl. - rollespil)

Optagelse i stammen (6.-8. kl. - rollespil)

Section group

Gennem dette forløb får eleverne mulighed for at indleve sig i en anden tidsperiodes kultur og samfund. Forløbet bygger på, at alle samfund til forskellige tider har markeret overgangen fra barn til ung/voksen med prøver, ritualer og ceremonier.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
6.-8. klasse

VARIGHED
1-dagsophold (7 timer) uden overnatning - men kan kombineres med et andet ophold f.eks. "Dagligliv i jernalderfamilien"

PRIS
70 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
80 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.

INDHOLD OG FORLØB
Alle samfund til forskellige tider har markeret overgangen fra barn til ung/voksen med prøver, ritualer og ceremonier.
Når Jernalderlandsbyens unge (eleverne) skal optages i stammen, skal de først gøre sig fortjent til det. Derfor skal de i lære hos stammens kyndige voksne for at øve sig på forskellige færdigheder og vise, om de har talenter at bygge videre på. Under opholdet arbejdes der med husholdning, landbrug, forskellige håndværk samt krigskunst og ceremonier – afhængigt af gruppens størrelse.

Læs en detaljeret beskrivelse af forløbet her.

Brug tilmeldingsblanketten for at forhåndstilmelde din gruppe

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)