Om VejleMuseerne

Om VejleMuseerne

Section group

Kæmpeskulpturer, Egtvedpigens Grav, et superdigitalt interaktivt museum, papir- og væveværksteder, en hel jernalderlandsby, vandeksperimenter og et interaktivt dansegulv - Vejles museer er fulde af oplevelser

VejleMuseerne er Vejles store museumsorganisation, sammensat af mange små og store udstillingssteder, og derfor har VejleMuseerne noget for alle: udstillinger, foredrag, familieaktiviteter, børnearrangementer, kurser og meget mere. VejleMuseerne dækker både kunsthistorien med grafik, malerier og skulpturer og kulturhistorien, hvor både nyere tid og oldtiden hører under VejleMuseernes ansvarsområde.

Hos VejleMuseerne kan man bl.a. se en af Danmarks mest digitale kulturhistoriske udstillinger, et af landets bedst bevarede moselig, en imponerende samling af europæisk grafik fra 1400-tallet til 1800-tallet, herunder flere af Rembrandt, en hel skulpturpark skabt af Robert Jacobsen og hans elev Jean Clareboudt, Vejles vartegn som er den gamle vindmølle og imponerende fund fra oldtiden, nemlig Egtvedpigens Grav fra bronzealderen og vikingernes bro over Ravning Enge.
Der er gratis adgang til alle VejleMuseernes museer og udstillingssteder. Rul længere ned og klik dig videre til de enkelte udstillingssteder.

Herunder kan du se svar på oftest stillede spørgsmål.

Skal du bygge hus?

VejleMuseerne har det arkæologiske ansvar for arkæologiske udgravninger og undersøgelser i både Vejle Kommune og Fredericia Kommune. Kommunale boligudstykninger i begge kommuner renses som regel for arkæologiske levn forud for salg. Du er velkommen til at kontakte VejleMuseerne eller din kommune for at sikre dig, at det også er tilfældet for den grund, du overvejer at købe. Ved privat grundsalg er der dog ikke altid taget hensyn til de arkæologiske levn, og du bør derfor sikre dig mod ekstraudgifter til arkæologi, inden du køber grund. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, er du velkommen til at henvende dig til VejleMuseernes arkæologer, som gratis kan vejlede dig.

Museumsloven
Alle steder, hvor der skal graves, risikerer man at støde på skjulte fortidsminder i form af f.eks. bopladser, begravelser eller andet fra oldtid, middelalder eller renæssance. De skjulte fortidsminder er beskyttede af museumsloven. Det er derfor en god idé at få din grund renset for arkæologiske levn inden byggearbejdets start. Du kan bede VejleMuseerne om en vurdering af behovet for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og vurderingen er gratis. Hvis vurderingen er, at der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse, er det VejleMuseerne, der betaler, når der er tale om mindre grunde, mens forundersøgelser af arealer på mere end en halv ha (5.000 m2) ifølge museumsloven betales af bygherren. Forundersøgelsen kan føre til en anbefaling af en egentlig arkæologisk udgravning på stedet. Her er det altid bygherre, der betaler. Men bygherre kan også vælge at minimere udgifterne til arkæologi ved ikke at bygge eller ved i dialog med VejleMuseerne at flytte byggeaktiviteterne til et sted på grunden, hvor fortidsminderne forstyrres mindst muligt.

Vælger du at bygge uden en forudgående arkæologisk forundersøgelse, kan VejleMuseerne til enhver tid føre kontrol med byggearbejdet og standse det, hvis der skulle vise sig at være skjulte fortidsminder. Den efterfølgende udgravning vil blive udført på bygherres regning. Denne myndighedsopgave, som har til formål at sikre den danske kulturarv, er pålagt VejleMuseerne via museumsloven (rul ned til kap. 8)

Ifølge museumsloven skal du henvende dig til VejleMuseerne, hvis du under byggearbejde støder på skjulte fortidsminder. Du skal samtidig standse alt arbejde omkring fundstedet, og du frarådes selv at begynde at undersøge det.

Du kan altid gratis henvende dig til VejleMuseerne for råd og vejledning om museumsloven. Se telefonnnummer i boksen til højre.

Skal du bygge erhvervsbyggeri?

Erhvervsjord i Vejle Kommune
I Vejle Kommune renses kommunale erhvervsgrunde ikke rutinemæssigt for arkæologiske levn, før de sættes til salg. Grundkøbere bør derfor sikre sig hos kommunen eller hos VejleMuseerne, at de ikke risikerer ekstraudgifter til arkæologi forud for eller efter anlægsarbejdets begyndelse.

Erhvervsjord i Fredericia Kommune
Kommunalt udstykket erhvervsjord i Fredericia Kommune renses sædvanligvis for arkæologiske levn forud for salg, og grundkøbere risikerer derfor ingen ekstraomkostninger til arkæologiske undersøgelser. For en sikkerheds skyld kan du dog altid henvende dig til Fredericia Kommune eller VejleMuseerne og høre nærmere.

Generel information
Det er en god idé at kende grundens arkæologiske status, inden man begynder at bygge. Dette gælder såvel erhvervsbyggeri som byggeri til landbrug. Du kan bede VejleMuseerne om en vurdering af behovet for at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse, og vurderingen er gratis. Dette gælder uanset, om grunden ligger i Vejle Kommune eller i Fredericia Kommune, da VejleMuseerne har det arkæologiske ansvar for begge kommuner. Hvis vurderingen er, at der bør foretages en arkæologisk forundersøgelse, er det VejleMuseerne, der betaler, når der er tale om mindre grunde, mens forundersøgelser af arealer på mere end en halv ha (5.000 m2) ifølge museumsloven betales af bygherren. Forundersøgelsen kan føre til en anbefaling af en egentlig arkæologisk udgravning på stedet. Her er det altid bygherre, der betaler. Men bygherre kan også vælge at minimere udgifterne til arkæologi ved ikke at bygge eller ved i dialog med VejleMuseerne at flytte byggeaktiviteterne til et sted på grunden, hvor fortidsminderne forstyrres mindst muligt.

Vælger du at bygge uden en forudgående arkæologisk forundersøgelse, kan VejleMuseerne til enhver tid føre kontrol med byggearbejdet og standse det, hvis der skulle vise sig at være skjulte fortidsminder. Den efterfølgende udgravning vil blive udført på bygherres regning.

Her finder du museumsloven (rul ned til kap. 8), hvor du kan læse lovgrundlaget for VejleMuseernes myndighedsarbejde.

Vil du aflevere gamle ting?

VejleMuseerne sætter stor pris på de genstande, vi får tilbudt fra borgere i Vejle og omegn. De udgør et vigtigt bidrag til vores arbejde med at fortælle Vejleegnens historie på mange områder - ikke mindst når de er ledsaget af øjenvidneberetninger, genstandenes historie, hvor de kommer fra og fortællinger om ejerne og deres liv. Der vælges ud fra viden om, hvilke områder der er godt eller dårligt belyste gennem hidtidig indsamling, der må gerne være tale om helheder af genstande, samt ikke mindst genstande der vil være anvendelige i en fremtidig sam­let formidling af byens historie. Dog får vi tilbudt mange genstande, og da vi ikke har plads til at opbevare det hele, siger vi jævnligt nej tak til tilbudte genstande - ikke mindst hvis det drejer sig om ting, vi allerede har flere eksemplarer af i vore magasiner. Hvis du har genstande at tilbyde, er vi som udgangspunkt altid interesserede, men det er både for dig og os en stor fordel, hvis du kontakter os på forhånd enten pr. telefon eller e-mail. På den måde sikrer du dig, at du ikke går forgæves med en genstand, som vi allerede har i magasinerne. Og er der tale om en genstand, vi gerne vil se på, så sikrer du dig, at der er en historiker eller en arkæolog til stede til at modtage og kigge på det, du kommer med. Find kontaktinfo her til højre.

VejleMuseernes samlinger
VejleMuseernes historiske samlinger er særdeles righoldige og dækker hele Vejle Kommune, undtagen Give, hvor indsamling mv. varetages af Giveegnens Museum. I alt har VejleMuseerne skønsmæssigt omkring 30.000 genstande, og disse spænder meget vidt temamæssigt, og det hænger sammen med museernes historiske udvikling. Ansvars- og virkeområder er skiftet gen­nem tiden, samfundets opfattelse af historien er forandret, og endelig spiller museernes økonomiske muligheder en vis rolle. Nogle om­råder er godt dækket med genstande, andre mindre godt. Visse områder mangler helt at blive dækket.

I pagt med de internationale museumsetiske regler beskæftiger VejleMuseerne sig ikke med at vurdere genstande i forhold til pengemæssig værdi. Der henvises til auktionsfirmaer.

Har du fundet noget på din grund?

Hvis man under almindeligt havearbejde eller almindelig dyrkning af sine marker støder på genstande, som kunne være danefæ, dvs. som kunne have kulturhistorisk/arkæologisk interesse, skal man kontakte VejleMuseerne. Det bedste er, at man standser sit gravearbejde. Vore eksperter på området vil vurdere, om det fundne er danefæ, og hvordan det skal håndteres. Ofte vil en medarbejder fra museerne besøge stedet for at vurdere sagen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man IKKE kommer til at betale for en eventuel arkæologisk udgravning, når fundet er gjort under almindeligt havearbejde eller dyrkning af jorden.

 

Administration
Spinderigade 11E
7100 Vejle
EAN nr. 5798006362332
CVR nr. 29189900

Bevaring af kunstværker og kulturhistoriske genstande

Bevaring af kunstværker og kulturhistoriske genstande

VejleMuseerne driver i fælleskab med en række museer i Syddanmark Konserveringscentret i Vejle, som har ekspertise inden for kulturhistorisk, grafisk og maleri- og tekstilkonservering. Konservatorerne er uddannede på Det Kgl. Danske Kunstakademis konservatorskole eller på tilsvarende udenlandske uddannelser. Se mere på Konserveringscentrets hjemmeside.

På billedet er konservator Louis Lange Wollesen i gang med at rengøre moseliget Haraldskærkvinden, også kendt som Dronning Gunhild, mens museumschef for VejleMuseerne, Ove Sørensen, th. ser til. De står bag en glasvæg i et særligt rum, og derfor er billedet en smule sløret. Efter rengøringen på Konserveringscentret blev Dronning Gunhild lagt i sin montre på Kulturmuseet Spinderihallerne, hvor man stadig kan se hende.
Læs mere om hende her.

 

Kontakt

Medarbejdere

Forvalter
Arne Løvlund Pedersen
Arne Løvlund Pedersen
Forvalter
Henrik Haüser
Henrik Haüser
Assistent
Laila Petersen
Laila Petersen
Assistent
Lone Lindemann Ravn
Forvalter
Palle Overgaard Petersen
Palle Overgaard Petersen
Servicemedarbejder
Sami Benkhettab
Museumsinspektør - arkæologi
Anders Horsbøl Nielsen
Arkæolog
Anita Terp
Arkæolog Anita Terp
Museumsinspektør - arkæologi
Charlotta Lindblom
Charlotta Lindblom
Museumsinspektør - arkæologi
Christian Juel
Christian Juel
Arkæolog
Dorthe Horn Christensen
Arkæolog Dorthe Horn Christensen
Arkæolog
Esben Klinker Hansen
Arkæolog
Jane Mortensen
Arkæolog
Kasper Terp Høgsberg
Museumsinspektør - arkæologi
Katrine Balsgaard Juul
Arkæolog Katrine Balsgaard Juul
Arkæolog
Keith Bylling Pinto
Arkæolog
Kent Otte Laursen
Museumsinspektør - arkæologi
Louise Felding
Louise Felding
Arkæolog
Mads Nygaard Lauritsen
Arkæolog
Morten Lyngjkær Jensen
Underviser og formidler
Anne Mette Trans
Formidlingsmedarbejder Anne Mette Trans
Underviser og formidler
Brit Andresen Hau
Arkæolog Brit Andresen Hau
Museumsvært
Britta Brandt Petersen
Assistent
Gitte Jacobsen
Gitte Jacobsen
Underviser og formidler
Jan Birkkjær Lauritsen
Jan Birkkjær Lauritsen
Museumsvært
Kathe Julieane Emilie Amlund
Museumsvært
Lene Aagård Kjeldgaard
Museumsvært
Lisbeth Holmelund Tackmann
Lisbeth Holmelund Tackmann
Underviser og formidler
Lone Blom Kristensen
Pressemedarbejder
Mads Laier Sørensen
Mads Michael Laier Sørensen
Kurator - Floating Art
Mette Woller
Underviser og formidler
Nanna Kirkeby
Formidlingsmedarbejder Nanna Kirkeby
museumsinspektør - kunsthistorie
Pernille Rom Bruun
Museumsinspektør Pernille Rom Bruun
Museumsvært
Suzanne Junkerman
Suzanne Junkermann
Koordinator og museumsinspektør - kunsthistorie
Trine Grøne
Trine Grøne
Afdelingsleder Administration og teknik
Kirsten Hansen
Forskningschef og museumsinspektør - arkæologi
Mads Ravn
Mads Ravn
Museumschef
Ove Sørensen
Ove Sørensen
Kommunikations- og formidlingschef
Rikke Hedman
Kommunikations- og formidlingschef Rikke Hedman

Kontakt

Museerne

Kulturmuseet Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100 Vejle
Kulturmuseet Spinderihallerne er et museum, hvor ingen siger ”fingrene væk” – tværtimod gælder ”fingrene frem”, for man må gerne røre ved tingene....
Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100 Vejle
Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende!
Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182 Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)
Vingsted Historiske Værksted består af Jernaldermiljøet mellem Bindeballestien og Vingsted Sø og af Vingsted Mølle, der ligger ved landevejen gennem...
Randbøldalmuseet
Dalekildevej 1
7183 Randbøl
Randbøldalmuseet er et rigtigt familiemuseum, hvor børn og voksne kan lære om gamle dages produktion af papir og klæde. Og i de udendørs...
Egtvedpigens Grav
Egtved Holt 12
6040 Egtved
Et af Europas fineste bronzealderfund blev gjort i Egtved uden for Vejle, hvor man fandt en ung bronzealderpige stedt til hvile i en gravhøj....
Robert Jacobsen-Jean Clareboudt Landskabsskulptur
Tørskindvej 98A
6040 Egtved
I en tidligere grusgrav i Tørskind ved Egtved befinder sig én af Danmarks få landskabsskulpturer.
Vejle Vindmølle
Søndermarksvej 1
7100 Vejle
Vindmøllen er Vejles vartegn nummer 1, og beliggende på bakkedraget i Vejles sydlige del kan den smukke gamle mølle ses fra store dele af byen. Fra...
Ravningbroen
Ravningvej 25
7182 Bredsten
Ravningbroen blev bygget af vikingerne under Kong Harald Blåtand i året 980, og den målte hele 760 meter og krydsede Vejle Ådal på det bredeste sted.
Bindeballe Station
Bindeballevej 101, Bindeballe
7183 Randbøl
Bindeballe var en af stationerne på den gamle Vandel-bane, som i dag fungerer som vandre- og cykelsti.
Munkenes Teglovn
Jagtvej 1
7100 Vejle
Sortebrødremunkene i Vejle byggede kloster i middelalderen, og til det skulle de bruge tegl.

Priser for omvisninger på VejleMuseerne

I åbningstiden
På hverdage: 600 kr. pr. time
I weekender: 900 kr. pr. time

Maks. 35 deltagere

Uden for åbningstiden
På hverdage: 1300 kr. pr. time
I weekender: 1600 kr. pr. time

Maks. 35 deltagere

Specialarrangementer efter aftale

Visionsfilm

VejleMuseerne Vision 2020

En god måde at lære om kunst og kulturhistorie på er, at der bliver tegnet billeder i ens hovede.

Det har vi forsøgt at gøre i denne film, hvor vi fortæller om, hvordan vi arbejder, og hvad vi gerne vil.

 

Vision 2020

VISION 2020 FOR VEJLEMUSEERNE

Det vi gør
Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og 
formidler den for at skabe identitet og selvforståelse.

Det vi vil
Vi vil være et museum, der er førende i Danmark indenfor 
oplevelsesrig, eksperimenterende og tværfaglig formidling 
– sammen med andre.

Det vi vil kendes på
VejleMuseerne – Oplevelser med kant og kraft

Læs mere om VejleMuseernes visioner og strategier >