Håndværksarbejde i jernalderlandsbyen (3.-6. kl)

Håndværksarbejde i jernalderlandsbyen (3.-6. kl)

Section group

Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i nogle håndværk og deres betydning for familien og samfundet i Jernalderen.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
3.-6. klasse

VARIGHED
1, 2 eller 3 dage med eller uden overnatning

PRIS
70 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
80 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.

INDHOLD OG FORLØB
Arbejdet for den enkelte elev vil tage udgangspunkt i enten smedens, tømreren/snedkerens, væverens, pottemagerens eller kurvemagerens håndværksmæssige færdigheder, hvor eleven selv prøver kræfter med håndværket og får en fornemmelse for, hvad man kan og hvor svært det er at blive dygtig. Inden for hvert håndværk arbejdes der med teknikker, råstoffer, redskaber, produkter og anvendelse. Hvor det er muligt inddrages aspekter omkring det pågældende håndværks betydning i samfundet og de ritualer, der eventuelt måtte være forbundet hermed.

Ved 1-dagsbesøg arbejdes der udelukkende med håndværk, og eleverne medbringer madpakker.
Ved flerdagesbesøg kan husholdnings- og landbrugsarbejde inddrages – en mulighed, hvis forløbet er uden overnatning og en nødvendighed, hvis forløbet er med overnatning.
Det kan være en mulighed at arbejde med samme håndværk flere dage – aftales naturligvis på forhånd.

Læs en detaljeret beskrivelse af forløbet her.

Forhåndstilmeld din gruppe ved at klikke på tilmeldingsblanketten her.

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)