Forespørgsel på leje af Festsalen i Vingsted

Forespørgsel på leje af Festsalen i Vingsted

Her kan du skrive dine detaljer og nederst trykke på INDSEND, for at sende skemaet til VejleMuseerne.

Udfyld alle felter med *

Her skal du skrive dit navn
Her skal du skrive din adresse
Her skal du skrive det telefonnr. vi kan kontakte dig på
Her skal du skrive din emailadresse
Skriv her hvilken dato, du gerne vil leje Festsalen
Hvilken slags arrangement ønsker du at afholde?
Her kan du skrive hvor mange deltagere du regner med til dit arrangement
Ønsker du at booke overnatning? Køjerummene på 1. sal i hovedbygningen kan kun lejes i forbindelse med Festsalen hvis de ikke er i brug til et andet arrangement

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr. 38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Telefonnummer: 72273002
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.
 

Dine rettigheder  
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk