International salon: "Kortlægning"

International salon: "Kortlægning"

Event Group

Snakken er uformel, nysgerrig og til tider også ret filosofisk.
(English version below)

De internationale saloner er et samarbejde mellem Vejle Kunstmuseum og Spinderihallerne, hvor vi inviterer indenfor til en kop kaffe, en tænkekage og en snak på engelsk om værkerne i særudstillingen SÅ' DER SAMLING!. Snakken er uformel, nysgerrig og til tider også ret filosofisk. Det handler om forskelle, ligheder, private og overordnede betragtninger omkring kulturmøder på tværs af landegrænser.

International salon 4. september: Kortlægning
Vi kortlægger hele tiden vores verden. Indsamler og sorterer viden. Vi bliver overvåget, og vi overvåger os selv. Vi bevæger os gennem byer og landskaber, konstruerer navigationspunkter, noterer det vi synes er vigtigt og fortsætter. Udbygger kortet. Til den sidste salon skal vi snakke om, hvordan vi hver især kortlægger vores verden. Hvilken information er vigtig? Hvordan bruger vi kortlægningen, og kan den bruges af andre end os selv?


International Conversation Salons at Vejle Kunstmuseum

The international salons are a collaboration between Vejle Kunstmuseum and Spinderihallerne, where we invite you to a cup of coffee, a cookie and a chat in English about the art in the exhibition SÅ’ DER SAMLING ("Collection time!"). The chat is informal, inquisitive and sometimes quite philosophical. It is about differences, similarities, private and overall considerations about cultural meetings across national borders.

The Salons are free and open for everyone. Come by and enjoy a few hours of art, conversation and coffee!

International Salon May 1st: Home
The singer Paul Young feels at home wherever he lays his hat. Others need huge amounts of trinkets and souvenirs to achieve the very special feeling of home. Is home about bricks and mortar, objects or relationships? Or something completely different? What is home to you?

International Salon June 12th: Nature
A sparrow jumping around between the cars in a parking lot is a small piece of nature. A foggy mountain is a large piece of nature. Is there a difference between experiences of nature and does nature shape our cultural identity? This time, paintings with more or less wild nature are the framework for the salon.

International Salon September 4th: Mapping
We constantly map our world. Collect and sort knowledge. We are under surveillance and we monitor ourselves. We move through cities and landscapes, construct navigation points, note what we think is important and continue. Expanding the map. At the last salon, we will talk about how we each map our world. What information is important? How do we use the mapping and can it be used by anyone other than us?

 

Event Hours

Dato 

04.09.2018
Fra 19:00

Pris 

Gratis, bare mød op

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle

Så' der samling!

Særudstilling på Vejle Kunstmuseum.
26.04.2018 - 23.09.2018

Vi hiver både gamle kendinge, oversete perler og tre helt nyerhvervede værker frem i lyset. Utzonsalen er fyldt fra gulv til loft med kæmpestore og ganske små værker. Et gigantisk samlingspatchwork, som viser både bredden og sammenhængene i Vejle Kunstmuseums samling. 

Læs mere om udstillingen HER.

Vejle Kunstmuseum er åbent tirsdag - søndag kl. 11-17, samt 2. påskedag og 2. pinsedag.

Gratis adgang.

Vejle Kunstmuseum

Kunst skaber dialog mellem mennesker og inde i mennesker. Kunstmuseet kan, med sin unikke samling der taler til både unge og ældre, nye og erfarne kunstinteresserede, spille en rolle i samfundsdebatten og i de besøgendes identitetsskabelse.

Museet er førende indenfor grafik og værker på papir, med en unik samling på omkring 20.000 værker af slagsen. Det er den næststørste samling af grafiske værker i Danmark, og den unikke position skinner igennem på hele museet.

Læs mere om Vejle Kunstmuseum, udstillingerne og praktisk information her.

Adresse:
Flegborg 16-18
7100 Vejle

Åbningstider:
Tirsdag-søndag kl. 11-17
Mandag lukket, dog åbent 2. påskedag og 2. pinsedag

Museet er lukket: 24., 25., 26. og 31/12 samt 1/1