Dagens og årets gang i jernalderlandsbyen (3.-6. kl)

Dagens og årets gang i jernalderlandsbyen (3.-6. kl)

Section group

Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i, hvordan dagliglivet kan have været i en jernalderfamilie og en jernalderlandsby, og hvorledes dagliglivet har indgået i en fast årsrytme.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
3.-6. klasse

VARIGHED
1, 2 eller 3 dage med eller uden overnatning

PRIS
70 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
80 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.

Dagliglivet, som det kan have formet sig, i en jernalderfamilie og – landsby i tiden omkring år 0, er omdrejningspunktet og der arbejdes med de forskellige årstiders arbejde med fødefremskaffelse og fødetilberedning – landbrug og husholdning.
Om foråret forberedes den kommende sæsons høst, dyrene får unger og skal passes. Om sommeren indsamles planter til forråd, høsten påbegyndes og dyreungerne vokser. Om efteråret gøres landsbyen klar til vinteren og måske er der overskud af dyr, som skal slagtes. Dertil kommer i mindre omfang arbejde med forskellige håndværk.

Eleverne skal bo og arbejde som familier på en eller flere af jernalderlandsbyens gårde.
Arbejdet vil tage udgangspunkt i fødefremskaffelse (land- brugsarbejde) og fødetilberedning (husholdningsarbejde) på forskellige årstider.
Hertil kommer arbejdet med forskellige håndværk.
Eksempler på landbrugsarbejde:
Forår (marts, april, maj):
• Indsamling af planter
• forberede jorden på markerne
• forberede højbede
• såning af marker og bede
• klippe får fra sidst i maj
Sommer (juni, juli, august):
• Indsamling og tørring af planter
• klippe får
• luge marker
• høste hø
• høste strå og korn til kurve
Efterår (september, oktober):
• pløje og hakke marker
• tærske korn
• samle planter til forråd

Læs en detaljeret beskrivelse af forløbet her.

Forhåndstilmeld din gruppe ved at klikke på tilmeldingsblanketten her.

Museum second column

Museum second column information

Jernaldermiljøet i Vingsted
Skyttevej 12
7182
Bredsten (Følg skiltene fra landevejen)